Co jsou work and holiday víza do Austrálie?

Work and holiday víza do Austrálie jsou určena pro mladé lidi, kteří chtějí cestovat a pracovat v Austrálii po dobu až jednoho roku.

Jedná se o dočasné vízum, které podporuje kulturní výměnu a užší vazby mezi Austrálií a způsobilými partnerskými zeměmi.

Kdo může o work and holiday viza do Austrálie zažádat?

Žadatelé musí být mimo území Austrálie a splňovat věkovou hranici 18 do 30 let.

Dalšími požadavky jsou:

Musíš předložit důkaz, že máš alespoň funkční angličtinu. Mezinárodní zkouškou z anglického jazyka (IELTS) a dosahnout nejméně 4,5 pro čtyři testovací komponenty (mluvení, čtení, poslech a psaní), ne starší než 12 měsíců od podání žádosti o work and holiday víza do Austrálie.

Musíš mít vysokoškolské vzdělání nebo jsi uspokojivě absolvoval nejméně dva roky vysokoškolského studia.

Pokud žádáš o první Work and Holiday víza do Austrálie , musíš do své žádosti zahrnout i dopis od Ministerstva vnitra.

Také je nutné prokázat, že máš minimálně $5000 AUD na účtě a zpáteční letenku.

Zdravotní pojištění.

Jsi zodpovědný za veškeré zdravotní náklady, které ti vzniknou v Austrálii.

Splňovat charakterové a zdravotní požadavky

Co work and holiday víza umožňují?

Pobyt v Austrálii po dobu až 12 měsíců

Pracovat v Austrálii, obecně po dobu maximálně šesti měsíců u jednoho zaměstnavatele.
Studium až na čtyři měsíce.
Opustit a znovu vstoupit do Austrálie několikrát, dokud je vízum platné.
Požádat o druhé pracovní vízum, pokud jste pracovali tři měsíce v severní Austrálii v oblasti cestovního ruchu a pohostinství nebo zemědělství, lesnictví a rybolovu.

Chceš-li požádat o work and holliday víza na druhý rok, musíš mít již dokončené tři měsíce práce uvedené v podtřídě 462 práce v severní Austrálii.

Nevýhody work and holiday víz:

Proto je výhodné zaěít raději hned v Cairns, budeš mít jistotu odpracovaných hodin potřebných k žádosti o druhý rok Work and Holiday viza.

U jednoho zaměstnavatele můžeš pracovat maximálně 6 měsíců.

Vysoké daňové zatížení platíš 30 centů z každého vydělaného dolaru.

Zaměstnavatelé neradi zaměstnávají lidi na work and holiday víza, protože jsou velmi nestálí jsou to hlavně cestovatelé.

 

Pokud se chystáte do Austrálie, neváhejte nás kontaktovat. Pomocí kontaktního formuláře na stránkách a nebo napřímo pomocí Chatu. Veškerá konzultace je zdarma

Více informací o programu work and holiday najdete zde